Páginas

AdSense

Selección Inconsciente

Coa maioría de animais e plantas o proceso xeral para crear novas formas, ten a necesidade de pasar por catro pasos:
1) Selección Inconsciente, con maior ou menor aillamento das formas cultivadas.
( Luther Burbank. Prefacio de "Plant Breeding")
Pois, ben, de 104 cañamóns sementados, brotaron 79. É un bo momento para facer espacio para voltar sementar na vindeira lua, e para ampliar o tamaño das macetas onde medran as plantas para que poidan seguir avanzando con forza.  (Retiramos as macetas sin plantas brotadas)
Non seremos capaces de valorar cal foi a razón pola cal non brotaron esas sementes. Poido ser falla de vigor, que non estiveran maduras dabondo, ou ben que necesitaran un maior periodo na terra, en cuio caso desistimos. O espacio é un ben escaso na nosa zoa de experimentación, polo que desistimos de dita xerminación.
Podese verificar, que ante unha serie grande de sementes provintes de panmixia ou ben de proxenitores diferentes, aparecen diversas mutacións ou "anormalidades", que son, en definitiva o motor da vida sobre este planeta. Ó igual que coa selección natural, non todas estas plantas chegarán a reproducirse, quedando xenes de moitas de elas perdidos para sempre xamais.
Por outra banda, podese apreciar a diferencia de tamaño que adquiren os plantóns.(21 días na foto)
As plantas de maior tamaño pasan a un recipiente mais grande, adquirindo así unha ventaxa competitiva e inconsciente ( xa que somentes valorase o vigor, e non outras características) respecto das súas irmáns.
O tempo diranos si vale a pena manter no plantel as plantas deformes e as subdesenvoltas, pero o animo didáctico ( tamén para nós) vai facer que as manteñamos ata que cuestións de forza maior ( como a falla de espazo) faganos exercer de crueles exterminadores de "seres" que non se adaptan ós nosos canons de beleza.

As plantas que tenden a encamar, ou ben desenvolven un talo excesivamente longo, debemos considerar que son válidas para fibra, e non para atopar características mais propias do canabo narcótico; e ademais, non son adecuadas - por cuestión de espazo- para o cultivo en interior.
Si é posible, e tes que meter no armario prescinde de estes tallos longos e das plantas estiradas. Mellorarás en calidade e ademais mellorará a distribución no teu armario de cultivo interior.

10/09/09
Charles Darwin. O Orixe das especies por medio da selección natural
   Cuando comparamos los individuos de la misma variedad o subvariedad de nuestras plantas y animales cultivados más antiguos, una de las primeras cosas que nos impresionan es que generalmente difieren más entre sí que los individuos de cualquier especie en estado natural; y si reflexionamos en la gran diversidad de plantas y animales que han sido cultivados y que han variado durante todas las edades bajo los más diferentes climas y tratos, nos vemos llevados a la conclusión de que esta gran variabilidad se debe a que nuestras producciones domésticas se han criado en condiciones de vida menos uniformes y algo diferentes de aquellas a que ha estado sometida en la naturaleza la especie madre. Hay, pues, algo de probable en la opinión propuesta por Andrew Knight, de que esta variabilidad puede estar relacionada, en parte, con el exceso de alimento. Parece claro que los seres orgánicos, para que se produzca alguna variación importante, tienen que estar expuestos durante varias generaciones a condiciones nuevas, y que, una vez que el organismo ha empezado a variar, continúa generalmente variando durante muchas generaciones. No se ha registrado un solo caso de un organismo variable que haya cesado de variar sometido a cultivo. Las plantas cultivadas más antiguas, tales como el trigo, producen todavía nuevas variedades; los animales domésticos más antiguos son capaces de modificación y perfeccionamiento rápidos.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...