Páginas

AdSense

Sustrato

Por considerar que é o xeito mais idoneo, os cultivos que vedes son realizados nun sutrato mesturado de 50% terra Compo, 25% coco e 25% humus de lombriz. Os abonados son realizados con diversas materias orgánicas fermentadas con Sacharomyces Cerevisiae.
Os aportes en nitróxeno son mínimos, incluso durante o periodo vexetativo para reducir a incidencia de plagas como a aranha vermella e mais as cochinillas, que sintense moito mais cómodas en cultivos sobrenitrificados e hiperfrondosos.
Os tratamentos fitosanitarios consisten en duas aplicacións de aceite de inverno, unha dada no momento de icambio de fotoperiodo e a outra no momento de aparición das primeiras flores.

Na foto, 3 exemplares híbridos con predominancia índica cultivados en sutratos e condicións similares. Cada exemplar ten unha resposta diferente ó medio de cultivo, o cal indica que debemos adaptar o medio a cada fenotipo que se esté a desenvolver.
A medida que se van descartando exemplares, quedan os mais vigorosos e que se atopan mais cómodos. Actuando de este xeito adaptamos as plantas ó entorno, en troques de adaptar o entorno a cada indiciduo concreto.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...