Páginas

AdSense

Estudo da incidencia das drogodependencias no ámbito laboral galego

 

Estudo da incidencia das drogocependencias no ámbito laboral galego.
Autor: Gabinete técnico de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega.

No que  respecta ó ámeto que nos atinxe, o CANABO, este manual adicalle 3 páxinas de un total de 138 que obvían a realidade normativa de distintos estados ( Nederlands, Switzerand...) así como as propiedades terapeúticas cada día mais estendidas da planta.
O tempo, o manual comete erros de bulto ó considerar Marihuana os talos e mais as follas non achegadas ás sumidades florais. ( Convención da ONU sobre drogas de 1961). Tampouco me parece correcta a mención relativa ós niveis de THC (único compoñente que o manual considera como droga), obviando as sustancias que producen sinerxias co THC como o CBD, CBN ou THCV.
Obviamente, recomendo encarecidamente, coincidindo co manual, na abstinencia de consumo de cánabo e os seus derivados durante a actividade laboral, así como cando se empreguen máquinas ou ferramentas. (automobil incluido)
Anecdóticamente decir que según a enquisa realizada no manual, un 2,7% da poboación da enquisa, (54% masculina, 80% entre 25 e 54 anos, un 75% con contrato indefinido; un 65% do sector servizos) declara consumir cánabo en algunha das suas presentacións. (haxis, aceite ou sumidades florais)
Valoración: 3/10

Podedes ler o libro eiquí.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...