Páginas

AdSense

Drosera Capensis & mosca Blanca

20100808
Outra Variedade de Drossera


A utilidade da Drossera en xeral dentro do cultivo de interior, basease na sua capacidade para interceptar (ainda que sexa involuntariamente) tanto os mosquitos do mantillo, como a mosca branca, así como diversos insectos voadores de pequeno tamaño que poden provocarnos virosis diversas.

20100808
Mais Drosseras

 

(1)
20100808
Outras Drosseras


(2)
2010728
Espero que o insecto atrapado non sexa unha crisopa...
20100514
Tras 48 horas nun armario infectado , xa se ven os resultados das capturas da mosca do mantillo e mais de moscas branca.

20100510

¿Por qué non utilizar a Drosera Capensis para combatir a mosca branca en la marihuana?
Warum nicht Drosera capensis, um weiße Fliege bekämpfen in hempf..?
Why not use Drosera Capensis to combat white fly in cannabis..?
101003
Compre recoñecer que a variedade que resulta en ámeto de cultivo mais levadeira e proporciona menos problemas é a Drossera Capensis. Das (var), a  (1) aguanta bastante ben, mentras que a (2) se me está escapando.
De calqueira xeito, a Capensis sufre baixo o sodio. En caso de utilizala, compre darlle duas semanas de descanso como mínimo tras cada uso baixo o sodio 400w.
(esa é a miña experiencia)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...