Páginas

AdSense

Xabón Potásico Castalia

 
Castalia Potásico
Jabón potásico: insecticida para plantas

Propiedades

O insecticida ecolóxico Castalia Potásico é un tratamento para plantas e cultivos a base de xabón potásico, elaborado con aceites vexetais, e con certificaco ecolóxico.

Castalia actúa por contacto, e non por vía de inxestión como os insecticidas quimicos actuais, evitando así que se intoxíque a savia das plantas e que os insectos desenvolvan seus propios sistemas de defensa.

Unha vez pulverizado sobre a planta, cando Castalia potásico chega ó corpo do insecto de corpo brando, que respira pola pel, reblandece sua protección superficial e causalle a axfisia. Ademais non afecta a outros insectos de cutícula dura que si son beneficiosos.

Indicacións:

Castalia Potásico é efectivo para disminuir a poboación de pragas de insectos como: Pulgón, cochinilla, ácaros, mosca branca... e todo tipo de insectos de cutícula branda. Podese aplicar en diferentes ámetos:

.- O Xabón Potásico Castalia é un producto certificado como utilizable en agricultura ecolóxica, conforme ós requisitos do regulamento europeo vixente. A pesares disto, tamén é moi recomendado para a agricultura convencional polos seus numerosos beneficios tanto para as persoas, as plantas e o medio ambente.
.- Ë apto para todo tipo de cultivos: froiteiras, cítricos, hortícolas, tanto en invernadoiro como o ar libre.
.- Ideal tamén para xardíns e plantas ornamentais, de interior ou exterior.
.- Castalia Potásico tamén axuda á limpeza de melazas e manchas nas plantas.
.- Actua como potenciador de outros insecticidas e humectantel.
.- Ademais. é útil para a limpeza e desinfección de máquinas e ferramentas de traballo.
.- Ainda que existen formatos para a aplicación directa, Castalia potásico proporcionase normalemente como producto concentrado. Debe diluirse entre o 1/2% con auga e pulverizar sobre a planta. Debese aplicar nas horas de menor insolación.

Beneficios

- O insecticida ecolóxico Castalia non contén biocidas nin velenos. É 100% natural.
- Respecta a fauna útil, xa que non hai posibilidade de intoxicación para outros insectos e animais do ecosistema.

- É inocuo para persoas e animais. Sua aplicación non conleva riscos para a persoa que o aplica nin para as que atopanse perto do lugar tratado. Idoneio para lugares públicos ou espazos con nenos ou mascotas.
.- Non dana a flor nin o froito.
.- Non produce residuos tóxicos nin ningún cambio biolóxico no cultivo.
.- Sua descomposición xenera carbonatos de potasa, que actua a xeito de adubo.
.- O prazo de seguridade é nulo, non compre esperar a consumir os froitos.
.- Podese aplicar tantas veces como considerese necesario, sin perigo de sobredose.
.- Ë biodegradable e eliminase por si só de xeito doado.
.- Respecta o medio ambente.
.- A diferencia de outros, o Xabón Potásico Castalia non deixa residuos aceitosos nos contedores nin ferramentas, sendo moi doado de limpar.
.- Castalia ten a garantía de estar certificado por unha das empresas mais prestixiosas a nivel europeo neste ámeto: Ecocert – Sohiscert.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...