Páginas

AdSense

Fitofortificante Eco triple acción Batlle
O Fitofortificante Ecolóxico Triple Acción de Batlle é un producto que actua sobre a planta proporcionando unha triple acción protectora fronte o ataque de pragas e enfermedades. Induce a formación de fitoalexinas (fitoalexinas wikipedia) que melloran a inmunoloxía da planta; contén oleato potásico que é un excelente limpador de melazas, mentras que o silicato de potasio confirelles un maior grosor e dureza ás cutículas. O resultado: Plantas protexidas e con menos ataques de fungos, insectos e ácaros.
Composición: 0,02% extracto de algas marinas (Ascosphyllum nodosum). 1% oleato potásico. 0,4% extracto de canela. 2 ppm de silicato de potasio.
AUTORIZADO PARA USO DOMÉSTICO

Dosis e xeito de aplicación: Aplicar directamente sin diluir, pulverizando o producto sobre as follas da planta, a unha distancia de 30-40 cm, procurando un mollado abondoso e uniforme. As aplicacións preventivas realizaranse unha vez por semana ata a desaparición da enfermedade (2-3 semanas). Preventivamente aplicar unha vez o mes.
Aplicacións autorizadas: Insectos, ácaros e fungos. Producto autorizado para ser aplicado sobre todo tipo de plantas hortícolas ou ornamentais.
Prazo de seguridade: Non procede
Precaucións de emprego: Axitar antes de usar. Evitar realizar tratamentos a pleno sol ou en horas de forte calor. Non mesturar con outros productos.

ES
El Fitofortificante Ecológico Triple Acción BATLLE es un producto que actúa sobre a planta proporcionando una triple acción protectora frente al ataque de plagas y enfermedades. Induce la formación de fitoalexinas que mejoran la inmunología de la planta, contiene oleato potásico que es un excelente limpiador de melazas, mientras que el silicato de potasio le confiere un mayor grosor y dureza a sus cutículas. El resultado, plantas protegidas y con menos ataques de hongos, insectos y ácaros.

Composición: 0,02% extracto de algas marinas (Ascosphyllum nodosum). 1% oleato potásico. 0,4% extracto de canela. 2 ppm de silicato de potasio.
AUTORIZADO PARA USO DOMÉSTICO

Dosis de aplicación: Aplicar directamente sin diluir.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...