Páginas

AdSense

Insecticida Biolóxico (Bacillus Thuringiensis Kurstaki)


O insecticida biolóxico Batlle é un insecticida formado por cepas seleccionadas da bacteria Bacillus Thuringiensis subespecie kurstaki que amosase especialmente efectivo no control de insectos, especialmente orugas, procesionaria, prays e "arañuelo". actúa por inxestión e o tratarse de un producto natural non deixa residuos tóxicos e é inócuo para os organismos beneficiosos.
Composició: Bacillus thuringienseis kusrtaki 16%. Inscrito no Rexistro oficial de productos fitosanitarios co nº 23.601/14. AUTORIZADO PARA XARDINERÍA EXTERIOR DOMÉSTICA.
Dose de aplicación: Verter todo o contido do sobre no volume de auga especificado. (750 ml ou 5l)
Instruccións de uso: Verter todo o contido do sobre en 750 ml de H2O , axitar enerxicamente e aplicar en pulverización foliar normal, procurando un mollado abundante e uniforme.
Aplicacións autorizadas: En coniferas contra procesionaria, en froiteiras de folla caduca contra o arañuelo, carpocapsa, lagarta, orugas defoliadoras, orugueta; en hortalizas do xénero Brassica contra orugas, en pemento e tomate contra heliotis e plusia; en cítricos e olivo contra prays.

Plazo de seguridade: Non Procede.
Precaucións de emprego: Non mesturar con outros productos fitosanitarios, xa que pode interferir na viabilidade das esporas.

ES
Insecticida Biológico BATLLE es un insecticida formado por cepas seleccionadas de la bacteria Bacillus thuringiensis subespecie Kurstaki que se muestran altamente efectivas para el control de insectos, especialmente orugas, procesionaria, prays y arañuelo. Actúa por ingestión y en tratarse de un producto natural no deja residuos y es inocuo para los organismos beneficiosos.

Composición: Bacillus thuringiensis kurstaki 16%. Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con nº: 23.601/14. AUTORIZADO PARA JARDINERIA EXTERIOR DOMÉSTICA

Dosis de aplicación: Verter todo el contenido del sobre en el volumen de agua especificado (750ml o 5l)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...